ОБЩИ УСЛОВИЯ и правила за участие в играта „Хипо по 5“ на Hippo Taxi

I. ОРГАНИЗАТОР.

Hippo Taxi или Организатор.

II. ЗА ИГРА.

Чл.2. Hippo Taxi организира игра „Хипо по 5”, в която може да се участва при изпълнение на всички условия, описани по-долу и се провежда в периода от 03.02.2023 – 03.03.2023 г. Обявяване на победителите на материалните награди на 07.03.2023 г.

III. УЧАСТНИЦИ.

Чл.3. В Играта може да участва всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което изпълни всички условия на играта, описани по-долу. В Играта нямат право да участват служители на Организатора, както и членовете на техните семейства (деца, родители и съпрузи). С извършването на което и да е от действията за участие в Играта участниците декларират, че са навършили 18 години, приемат настоящите Общи условия и имат право валидно и неограничено да извършват всички действия във връзка с участието си.

IV. УСЛОВИЯ.

Чл.4. Всеки участник в Играта трябва да изпълни следните условия, за да има право да вземе участие в томболата:

  • - Да направи клиентска поръчка от централа (т.е. сайт, телефон и Messenger и Viber бот).
  • - И ако пътува с подбран автомобил, маркиран със стикер от игра „Хипо по 5” има възможността да сканира уникалния QR код от таблета на шофьора и да попълни формата за участие в Играта.
  • - Лицето събрало 5 QR кода в рамките на кампанията е участник в томболата за материалните награди от Играта.

V. НАГРАДИ.

1.Материални награди:

  • - Уикенд със закуски и вечери в хотел Романс в Св. Св.” Константин и Елена”
  • - Смарт часовник Huawei Watch GT 2
  • - Смарт гривна Redmi Smart Band Pro
  • - Слушалки Sony WH-CH510
  • - 2 бр. Smart Band HUAWEI BAND 7
  • - Видеорегистратор Denver CCT-1610

VI. ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА.

Чл.1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията между Организатора, от една страна и участниците в Играта, от друга страна, както и условията за участие в нея.

Чл.2. (1) Провеждането и участието в Играта се извършва в съответствие с настоящите общи условия и правилата, установени по-долу.

(2) Не се допуска замяна на наградата с нейната парична равностойност.

Чл.3. (1) Общите условия се изменят и допълват едностранно от Организатора.

(2) Действието на измененията и допълненията е в сила и обвързва участниците от момента на оповестяването им на страницата на играта.

Чл.4. Правилата на Играта са задължителни за спазване и са еднакви за всички Участници.

Чл.5. (1) Всеки, изпълнил правилно условията на Играта и отговарящ на настоящите Правила, участва в тегленето на томбола за спечелване на наградата. (2) Тегленето ще се извърши на лотариен принцип. (3) Всеки участник има право в рамките на кампанията да участва повече от веднъж.

Чл.6. (1) Организаторът ще обяви имената на печелившите участници във Фейсбук страницата https://www.facebook.com/HippoTaxi или в страницата на Организатора https://hippotaxi.bg/ и ще се свърже с печелившия в срок от 3 дни след обявяването му. Ако в този срок Организаторът не може да се свърже със спечелилия участник, то последният губи наградата и Организаторът ще извърши ново теглене и ще обяви друг спечелил участник. Чл.7. При положение, че участник е представил фалшиви данни или по друг начин e нарушил, заобиколил правилата, Организаторът си запазва правото да отстрани от Играта такъв участник.

Чл.8.(1) Администратор на събираните личните данни на участниците във връзка с участието в Играта е Организаторът.

(2) Организаторът на Играта поема задължението да обработи личните данни, предоставени от участниците в Играта, а именно: две имена и телефон съгласно даденото съгласие на участниците, като спазва правилата на Общия регламент за защита на личните данни и Закона за защита на личните данни.

(3) Съгласие на участниците за използване на гореописаните лични данни, се предоставя в момента на доброволното им включване в Играта, съгласно тези Общи условия, като Организаторът си запазва правото да поиска писмени декларации - съгласия в този смисъл на печелившите участници.

(4) Организаторът предприема необходимите технически и организационни мерки за защита на личните данни на участниците в Играта.

(5) За неуредените с настоящите общи условия въпроси във връзка с личните данни се прилага Политиката за защита на личните данни, обявена на уебсайта на Организатора: https://hippotaxi.bg/gdpr/

Чл.9. Организаторът не носи отговорност за невъзможност за участие в Играта поради причини, които са извън неговия разумен контрол.

Чл.10. Организаторът има право да прекрати Играта по всяко време поради технически причини, относими промени в приложимото действащо законодателство, разпореждания на компетентни държавни органи и/или форсмажорни обстоятелства, като за такива се считат събития и явления, които са външни, непредвидими и неизбежни и които правят невъзможно изпълнението на предмета на настоящата томбола. Организаторът е длъжен да информира Участниците за това по подходящ начин. В тези случаи, Организаторът не дължи компенсация на Участниците.

Чл.11. За всичко неуредено с настоящите общи условия на Играта, се прилагат Общите условия на Организатора, посочени на сайта https://hippotaxi.bg/gdpr/.

В сила от 03.02.2023 г.